slovenská advokátska kancelária s medzinárodnými skúsenosťami

Kvalita rozhoduje.

Pre právo sme zanietení. Poskytovanie špičkových právnych služieb a výnimočného zážitku našim klientom je hlavnou prioritou, ktorú radíme pred všetky ostatné. Našou ambíciou je zosúladiť sa s každým klientom, aby sme im dali všetko čo potrebujú. Venujeme pozornosť ich želaniam a prekonávame ich očakávania, aby sme zanechali silný dojem.

Chceme, aby naši klienti vedeli, že nám na nich skutočne záleží.

V každodennej práci sa riadime štyrmi základnými hodnotami: starostlivosť, pragmatizmus, precíznosť a vytrvalosť. Sme odhodlaní dokázať našim klientom, že spolupráca s nami je správna voľba pre akýkoľvek projekt, ktorý chcú uskutočniť. Výsledkom toho je, že naši klienti nás často chvália, že ešte nikdy nedostali lepšie služby.

Napriek tomu zostávame pokorní a vďační.

Pracujeme so všetkými typmi klientov, od globálnych korporácií zaradených v rebríčku Fortune 500, cez stabilizované malé a stredné podniky, začínajúce startupy, až po privátnych klientov. Flexibilne sa dokážeme prispôsobiť špeciálnym potrebám každého klienta, malého aj veľkého, lokálneho aj medzinárodného. Navyše, riadiaci partner kancelárie, Ján Falath, sa venuje každej záležitosti vo firme a je zapojený do denno-denného pracovného procesu, vďaka čomu je o našich klientov vždy dobre postarané.

Sme právnici, ktorým môžete dôverovať.

Zameriavame sa na business právo, compliance a reguláciu, riešenie sporov a privátnu klientelu, ktoré predstavujú štyri piliere našej právnej praxe. Dokážeme zvládnuť veľké medzinárodné projekty a komplexné prípady; zároveň dobre poznáme miestne pomery a vzťahy. Naše riešenia sú priamočiare, jednoduché a funkčné. Keď sa s nejakým problémom stretneme prvýkrát, vyhrnieme si rukávy a vyriešime ho. Zo svojich komfortných zón sme vystúpili už dávno a tak skoro sa do nich neplánujeme vrátiť.

Poháňa nás motivácia vynikať v tom, čo robíme.

V súvisiacich oblastiach ako napríklad daňové poradenstvo, audítorské služby, účtovníctvo, znalectvo, geodézia, ohodnocovanie majetku, súkromné vyšetrovanie, prekladateľstvo a tlmočníctvo, spolupracujeme s overenými externými poradcami. Okrem toho sme členom medzinárodnej siete spoľahlivých právnych a daňových profesionálov, vďaka čomu dokážeme navigovať našich klientov vo viac ako 60 krajinách po celom svete.

Zažite spolu s nami pohodlie všetkých služieb pod jednou strechou.

Naše hodnoty

 

Starostlivosť

Poskytovanie špičkových právnych služieb a výnimočného zážitku našim klientom je hlavnou prioritou, ktorú radíme pred všetky ostatné. Venujeme pozornosť želaniam našich klientov a prekonávame ich očakávania, aby sme zanechali silný dojem. Chceme, aby naši klienti vedeli, že nám na nich skutočne záleží.

 

Pragmatizmus

Našou ambíciou je zosúladiť sa s každým klientom, aby sme im dali všetko čo potrebujú. Flexibilne sa dokážeme prispôsobiť špeciálnym potrebám každého klienta, malého aj veľkého, lokálneho aj medzinárodného. V súvisiacich oblastiach spolupracujeme s overenými externými poradcami, aby mali naši klienti komfort všetkých služieb pod jednou strechou.

 

Precíznosť

Sme odhodlaní dokázať našim klientom, že spolupráca s nami je správna voľba pre akýkoľvek projekt, ktorý chcú uskutočniť. Výsledkom toho je, že naši klienti nás často chvália, že ešte nikdy nedostali lepšie služby. Napriek tomu zostávame pokorní a vďační.

 

Vytrvalosť

Dokážeme zvládnuť veľké medzinárodné projekty a komplexné prípady; zároveň dobre poznáme miestne pomery a vzťahy. Naše riešenia sú priamočiare, jednoduché a funkčné. Keď sa s nejakým problémom stretneme prvýkrát, vyhrnieme si rukávy a vyriešime ho. Poháňa nás motivácia vynikať v tom, čo robíme.

 

Právne služby

 

Právo a podnikanie

Obchodné spoločnosti, startupy a spoločné podniky
Corporate governance
Zmluvné vzťahy s obchodnými partnermi
Duševné vlastníctvo
Technológie, software a inovácie
Nehnuteľnosti
Pracovné a cudzinecké právo
Transakčné poradenstvo
Právne previerky (Due Diligence)
Akvizície a fúzie
Investície, financovanie a rizikový kapitál
Štátna pomoc, dotácie a príspevky
Reštrukturalizácia a konkurz
Verejné obstarávanie
Nadácie a neziskové organizácie
Miestna samospráva / Komunálne právo
Asociácie, združenia, komory a zväzy

 
 

Compliance a regulácia

Development, stavebníctvo a životné prostredie
Ochrana súkromia a osobných údajov
IT sektor, telekomunikácie a médiá
Maloobchod / Spotrebný tovar a služby
Hospodárska súťaž a európske právo
Zdravotníctvo a farmácia
Potravinársky a tabakový priemysel
Kozmetický a konopný priemysel
Módny a odevný priemysel
Doprava, logistika a poštové služby
Cestovanie, turizmus, hotelierstvo a gastronómia
Zábavný, kreatívny a športový priemysel
Finančný a kapitálový trh
Ťažobný, výrobný a spracovateľský priemysel
Strojársky priemysel
Energetika a sieťové odvetvia

 
 

Riešenie sporov

Súdne a rozhodcovské konania
Správne konania
Trestné a priestupkové konania
Exekučné konania
Konania súvisiace s konkurzom
Ústavné právo
Lekárske pochybenia a dopravné nehody
Náhrada škody a nemajetkovej ujmy
Vymáhanie pohľadávok
Obchodné a občianske spory
Korporátne spory
Pracovné a antidiskriminačné spory
Pozemkové a stavebné spory
Spory z nekalej súťaže
Spory z porušenia práv duševného vlastníctva
Zodpovednosť štátu za nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup

 
 

Privátni klienti

Štatutári, manažéri a vedúci zamestnanci
Rodinné právo
Obhajoba v trestnom konaní
Zastupovanie poškodených
Ochrana osobnosti
Umelci, športovci a iné slobodné povolania
Nadobúdanie, správa a predaj majetku
Ochrana a zabezpečenie majetku
Daňové plánovanie a daňová optimalizácia
Dedičské právo

 

Blog

Prinášame Vám pohľad na inštitút odporovacej žaloby pri „prepisovaní“ majetku, jej využitie v praxi, predstavíme si rozdielne názory súdov na pojem „vymáhateľná pohľadávka“ a vysvetlíme Vám, ako bol tento problém Najvyšším súdom SR vyriešený.

Čítajte viac

V tomto vydaní Vám prinášame nové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa spotrebiteľského práva, pozrieme sa na najnovší nález Ústavného súdu SR vo veci kolúzneho väzobného stíhania, ako aj na možnosť obce ukladať pokuty za parkovanie.

Čítajte viac

Oboznámime vás so zákonným základom sčítania obyvateľov, o zmenách v Zákonníku práce a inštitúte vydržania. Predstavíme vám nález Ústavného súdu ČR, ktorý sa zaoberal protiepidemickými opatreniami. Budeme hovoriť aj o doménach a možných zmenách väzby.

Čítajte viac

Druhá časť tohto vydania Legal News zameraného na rekodifikáciu korporátneho práva vysvetľuje konkrétne navrhované zmeny a porovnáva ich s obdobnými inštitútmi v zahraničí.

Čítajte viac

MS SR si za cieľ stanovilo rekodifikáciu práva obchodných spoločností. Tie nezanedbateľným spôsobom ovplyvňujú verejný život; nový zákon sa tak dotkne nás všetkých. V tomto vydaní vám priblížime podstatu navrhovaných zmien a ich očakávané dôsledky.

Čítajte viac

Dozviete sa o pripravovanom zákone zavádzajúcom tzv. kurzarbeit na Slovensku, o plánovanej reforme digitálnych služieb a digitálneho obchodu v Európskej únii, ako aj o zaujímavom rozhodnutí ESĽP, ktorý riešil otázku tzv. victim status.

Čítajte viac

Dočítate sa o zmenách vo verejnom obstarávaní, o reforme v justícii, o novom rozsudku Súdneho dvora EÚ týkajúcom sa oprávnenia prokuratúry vydať európsky vyšetrovací príkaz, ako aj o pomoci pre kultúrny a kreatívny priemysel v súvislosti s COVID-19.

Čítajte viac

Medzinárodná spolupráca

 
 

Advokátska kancelária FALATH & PARTNERS je členom globálnej siete nezávislých poradenských firiem, ktoré poskytujú svoje služby v oblastiach práva, daní a účtovníctva vo viac ako 60 krajinách sveta. Bez hraníc.

Zochova 14A

811 03 Bratislava - Staré Mesto

Slovenská republika

 
 
 
 

© 2019 – 2021  //  FALATH & PARTNERS  //  Právne upozornenie a Pravidlá ochrany súkromia