Mgr. Петр Презбрух

 

стажист

Про мене

K právu som sa dostal vďaka záujmu o históriu a filozofiu. Právo ma fascinuje v jeho najširšom spektre, vďaka čomu sa pri riešení prípadov sústredím na detaily, no zároveň nestrácam zo zreteľa väčší obraz.

Ku klientom sa snažím byť precízny a profesionálny, no zároveň prístupný a otvorený. Rád skúmam nielen „law in action“, ale aj „law in books“. Ponáram sa do problematiky práva ako systému, kde sa snažím nájsť odpovede na principiálne otázky povahy samotného práva. Zameriavam sa na logickú a systematickú konštrukciu práva, no nezanedbávam jeho etický aspekt a prepojenosť s morálkou.

Plynule hovorím anglicky.

Практика та досвід

V praxi sa primárne zameriavam na obchodné, korporátne a občianske právo, ochranu súkromia a osobných údajov, pracovné právo, správne právo a reguláciu, riešenie sporov, vymáhanie pohľadávok a konkurzné právo, trestné právo a ústavné právo.

Освіта

Magister práv, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (2013 – 2018)

Кваліфікація та членство

Slovenská advokátska komora (SAK)

Certifikát zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov podľa GDPR (Data Protection Officer) od roku 2018