Simona Perečinská

 

právny asistent

O mne

Ako študent sledujem svet práva so široko otvorenými očami, venujem sa mu naplno a s nadšením prijímam všetky nové informácie a skúsenosti. Myslím si, že je dôležité mať čo najväčší prehľad a vnímať kontext z každej možnej perspektívy. Z tohto dôvodu považujem za podstatné vzdelávať sa nielen v oblasti práva, ale aj v rôznych súvisiacich odvetviach a orientovať sa v aktuálnej spoločenskej situácii.

Plynule hovorím anglicky a študujem francúzsky jazyk, ktorý ovládam pasívne.

Prax a skúsenosti

Ako právny asistent sa venujem širokej agende, ktorá obnáša v prvom rade kontinuálnu pomoc a podporu právnikom kancelárie sledovaním aktuálnych trendov v práve, rešeršovaním judikatúry a odbornej literatúry. Mojich kolegov priebežne informujem o najnovšej legislatíve a podieľam sa na prehlbovaní nášho know-how tým, že sledujem aktuálnu rozhodovaciu činnosť slovenských a európskych súdov.

Počas štúdia sa vzdelávam prostredníctvom programov Erazmus+ a zvyknem cestovať do iných európskych krajín s cieľom zlepšiť si svoje znalosti cudzích jazykov a soft skills. Participujem aj na akademických aktivitách ako director seminárov a konferencií organizovaných združením študentov práva ELSA Trnava.

Vzdelanie

Trnavská univerzita v Trnave, odbor právo (od 2020)

Gymnázium Konštantínova 2, Prešov (2012-2020)

Štátna jazyková škola, Prešov (2011-2018)

Erazmus+ Youth Exchanges:

Generating Outdoor Active Leaders (Cyprus, 2019)

I Will Be Aware (Estónsko, 2018)