Pro bono

 

V advokátskej kancelárii FALATH & PARTNERS si uvedomujeme spoločenskú zodpovednosť nášho povolania, a preto sa zapájame do rôznych pro bono aktivít a v odôvodnených prípadoch poskytujeme právnu pomoc tým, ktorí ju naozaj potrebujú, a to buď bezplatne alebo za výnimočne zvýhodnených podmienok.

Ak ste sa ocitli bez svojej viny v kritickej situácii, ktorá Vám bráni v prístupe k spravodlivosti a sami si neviete rady so zložitým právnym problémom, môžete sa nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára, kde nám podrobne opíšete svoj právny problém a vysvetlíte konkrétne dôvody, pre ktoré by sme Vám mali poskytnúť právnu pomoc bezplatne alebo za výnimočne zvýhodnených podmienok.

My každú takúto žiadosť posúdime a ak je to potrebné, vyžiadame si od Vás doplňujúce informácie a podklady. Odpovedáme spravidla do týždňa tým žiadateľom, u ktorých sme zistili dôvody na poskytnutie právnej pomoci bezplatne alebo za výnimočne zvýhodnených podmienok.

Odpoveď od nás dostanete na Vami zadanú e-mailovú adresu vo forme stručného právneho rozboru obsahujúceho podstatné závery, ktoré sme identifikovali, ako aj zhrnutie možností ďalšieho postupu, vrátane nami odporúčaného variantu.

Všetky informácie a podklady, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, poštou, e-mailom, telefonicky alebo inak, podliehajú povinnosti mlčanlivosti a bez Vášho súhlasu nebudú sprístupnené žiadnej osobe mimo advokátskej kancelárie FALATH & PARTNERS.

 
Kontaktný formulár