Privátni klienti

 

Štatutári, manažéri a vedúci zamestnanci

 
 

Rodinné právo

 
 

Obhajoba v trestnom konaní

 
 

Zastupovanie poškodených

 
 

Ochrana osobnosti

 
 

Umelci, športovci a iné slobodné povolania

 
 

Nadobúdanie, správa a predaj majetku

 
 

Ochrana a zabezpečenie majetku

 
 

Daňové plánovanie a daňová optimalizácia

 
 

Dedičské právo