Martin Herczeg

 

právny asistent

O mne

Spravodlivosť a úvahy s ňou spojené zamestnávali moju hlavu už od nepamäti. Túžba za poznaním nakoniec zvíťazila, a práve to ma priviedlo k štúdiu práva. Právo vnímam ako univerzálny mocný nástroj, ktorým možno meniť čokoľvek okolo nás, a preto sa usilujem neprestajne zdokonaľovať svoje pracovné metódy. Teoretické vedomosti o nich mi poskytuje škola, a tie sa učím efektívne pretaviť do živého sveta práva v našej kancelárii.

Vo svojom voľnom čase športujem a trávim čas s rodinou a priateľmi, ideálne pri dobrej káve.

Plynule hovorím anglicky a pasívne rusky.

Prax a skúsenosti

Mojou pracovnou náplňou v kancelárii je kontinuálna pomoc a podpora právnikom v prípadoch, ktoré spoločne riešime pre našich klientov. Okrem uvedeného sledujem európske a vnútroštátne legislatívne zmeny, rozhodovaciu činnosť súdov a rešeršujem v odbornej literatúre, aby sme s právnym pokrokom držali krok. V neposlednom rade spravujem sociálne siete našej kancelárie tak, aby prekvitali atraktívnym a užitočným obsahom.

Starám sa aj o našu zahraničnú klientelu, ktorej poskytujeme komplexné imigračné služby na Slovensku prostredníctvom nášho projektu ARRIVALS. Som zodpovedný za udržiavanie a rozvoj klientskych vzťahov pre Ameriku, Blízky východ, Afriku, Áziu, Austráliu a Tichomorie.

Nad rámec štúdia som pôsobil ako vedecká pomocná sila v odbore obchodné právo na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde som sa podieľal na vedeckej činnosti katedry a do dnešného dňa sa venujem aj vlastnej publikačnej činnosti.

Vzdelanie

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (od 2019)

Publikácie

Vzťah nelegálnej a neetickej reklamy. Publikované v Zborníku príspevkov z XIV. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Recenzent: Mgr. Peter Mészáros, PhD.
Základné imanie obchodnej spoločnosti. Publikované v študentskom časopise Corpus Delicti č. 1/2021. Recenzent: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Povedali o mne

Lucia Žitňanská, docentka práv a exministerka spravodlivosti

„Martina nepoznám len ako študenta zo seminárov, ale aj z jeho práce ako vedeckej pomocnej sily. Môžem ho preto hodnotiť aj z pozície tútorky. Martin je pracovitý a v práci precízny. Má záujem získavať nové znalosti v práve a má záujem aj písať o práve ako súčasť zvyšovania svojich znalostí. Pritom sa nebráni diskusii ani konštruktívnej kritike, akceptuje ju a berie ju ako to, čo mu pomáha zlepšovať jeho odborné vedomosti. Jednou vetou, Martin chce byť dobrým právnikom a robí na tom.“