Martin Herczeg

 

právny asistent

O mne

Spravodlivosť a úvahy s ňou spojené zamestnávali moju hlavu už od nepamäti. Túžba za poznaním nakoniec zvíťazila, a práve to ma priviedlo k štúdiu práva. Právo vnímam ako univerzálny mocný nástroj, ktorým možno meniť čokoľvek okolo nás, a preto sa usilujem neprestajne zdokonaľovať svoje pracovné metódy. Teoretické vedomosti o nich mi poskytuje škola, a tie sa učím efektívne pretaviť do živého sveta práva v našej kancelárii.

Vo svojom voľnom čase športujem a trávim čas s rodinou a priateľmi, ideálne pri dobrej káve.

Plynule hovorím anglicky a pasívne rusky.

Prax a skúsenosti

Mojou pracovnou náplňou v kancelárii je kontinuálna pomoc a podpora právnikom v prípadoch, ktoré spoločne riešime pre našich klientov. Okrem uvedeného sledujem európske a vnútroštátne legislatívne zmeny, rozhodovaciu činnosť súdov a rešeršujem v odbornej literatúre, aby sme s právnym pokrokom držali krok. V neposlednom rade spravujem sociálne siete našej kancelárie tak, aby prekvitali atraktívnym a užitočným obsahom.

Starám sa aj o našu zahraničnú klientelu, ktorej poskytujeme komplexné imigračné služby na Slovensku prostredníctvom nášho projektu ARRIVALS. Som zodpovedný za udržiavanie a rozvoj klientskych vzťahov pre Ameriku, Blízky východ, Afriku, Áziu, Austráliu a Tichomorie.

Nad rámec štúdia pôsobím ako vedecká pomocná sila v odbore obchodné právo na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde sa podieľam na vedeckej činnosti katedry a venujem sa aj vlastnej publikačnej činnosti.

Vzdelanie

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (od 2019)