JUDr. Bc. Ján Falath

 

advokát

O mne

Právo vnímam ako živý organizmus, vo všetkých jeho súvislostiach a s nadhľadom. Pri zastupovaní klientov premýšľam strategicky a predvídavo, som vytrvalý a precízny. Riešenia hľadám dovtedy, kým nie sú ekonomické alebo iné záujmy klienta v bezpečí.

Som nadšený cestovateľ, bádateľ a dobrodruh, telom aj duchom športovec a v prírode sa cítim ako doma. Cesta je pre mňa dôležitejšia ako cieľ a krásy sveta objavujem vo vede, umení, kultúre a gastronómii.

Plynule hovorím anglicky, pasívne nemecky a taliansky.

Prax a skúsenosti

Ako transakčný právnik sa primárne orientujem na realitný development, investície a financovanie projektov, technológie, duševné vlastníctvo a mediálne právo. V oblasti obchodného a korporátneho práva tvorím a negociujem širokú škálu kontraktov. Špecializujem sa aj na ochranu súkromia a osobných údajov, pracovné právo a správne právo, vrátane verejnoprávnej regulácie rozličných odvetví.

V oblasti sporovej agendy som nadobudol cenné skúsenosti pri riešení náročných káuz týkajúcich sa najmä developerských projektov a výstavby, veľkých obchodných sporov, zmarených investícií, hospodárskej súťaže, zdravotníckeho práva, farmácie a ochrany osobnosti.

Venujem sa aj obhajobe v trestnom konaní a poradenstvu v citlivých veciach rodinného práva.

Kvalifikácie a členstvá

Slovenská advokátska komora (SAK)
Medzinárodná advokátska komora (IBA)
International Comparative Legal Guide (ICLG)

Povedali o mne

zakladateľ a člen predstavenstva finančnej skupiny

„Z mojich skúseností môžem vyzdvihnúť jeho rýchlosť a flexibilitu pri poskytovaní právnych služieb na slovenských, ako aj zahraničných projektoch, kde sa ukázala najmä jeho dôslednosť, schopnosť plnohodnotne pracovať v anglickom jazyku a v neposlednom rade zorganizovať a koordinovať prácu s právnymi poradcami z iných jurisdikcií.“

manažérka na pozícii exekutívy tretích strán vo firme najväčšej na svete v oblasti nehnuteľností, správy budov, projektového manažmentu a investícií

„Keďže mám veľkú zodpovednosť výberu a exekutívneho manažmentu len talentovaných firiem, pána Falatha ako právnika som si vybrala práve kvôli tomu, že v kľúčových veciach podstatne prevyšuje iných slovenských právnikov. Ide predovšetkým o to, že neustále pracuje na sebe a kontinuálne sa vzdeláva a v takej kvalite potom vyzerá aj jeho práca, s ktorou som veľmi spokojná. Keďže sama som začala študovať právo, viem veľmi dobre rozoznať, že ide v právnych službách do hĺbky veľmi precízne a má výborné rýchle reakčné časy. Taktiež má ako bonus tiež veľmi ľudský prístup ku klientovi, čo nie je u právnikov až tak často vidieť, kde u niektorých býva väčšou motiváciou cena služieb než záväzok a zodpovednosť dodať klientovi predovšetkým kvalitu. Práve z týchto uvedených dôvodov odporúčam pána Falatha ako právnika každému, kto chce mať na poriadku právne služby, ktoré považujem v tomto svete za životné dôležité.“

riaditeľ divízie televízneho vysielateľa

„Je to profesionál s veľmi silnými a mnohostrannými znalosťami z oblasti práva. Na naše požiadavky reagoval vždy veľmi rýchlo a spoľahlivo. Hoci pracujem s viacerými advokátskymi kanceláriami a aj s mnohými právnikmi, pána Falatha považujem za jednotku kvôli jeho unikátnej silnej stránke, ktorá je vo svete právnikov zriedkavá, a tou je kreativita, s ktorou vie reagovať na výzvy zložitého a rýchle sa meniaceho mediálneho prostredia a na naše špecifické obchodné potreby. Má nadanie pretaviť náročné obchodné koncepty do právnických a zmluvných rámcov, a vidieť súvislosti a dôsledky niekoľko krokov dopredu. Profesionalita, odborná pripravenosť. Ale má toho oveľa viac – schopnosť pomenovať právnu podstatu, nájsť riešenie a hovoriť o problematike otvorene aj s menovaním rizík. Počas spolupráce s ním som nadobudla pocit, že mu fakt ide o to, aby naše veci fungovali a dopadli dobre.“

zakladateľ a výkonný riaditeľ dodávateľa energií

„Je pre nás veľmi spoľahlivý partner pri akejkoľvek obchodnej činnosti na slovenskom trhu. Je to veľmi dobrý pocit vedieť, že máme na svojej strane tak silného partnera, ktorý vynaloží maximálne úsilie, aby vyhovel našim obchodným požiadavkám, a to vždy veľmi promptne a precízne. Čerešničkou na torte je osobné jednanie, ktoré je skĺbením skutočne efektívnej obchodnej spolupráce a veľmi príjemne stráveného času.“

riaditeľ poprednej európskej kozmetickej značky

„Byť neustále informovaný a vedený advokátskou kanceláriou je čoraz dôležitejšie, najmä ak riadite veľkú spoločnosť, ale ešte dôležitejšie je nájsť správneho právnika, čo nie je vždy ľahké. S pánom Falathom to bolo tak od začiatku, a to aj počas jeho predchádzajúceho pôsobenia v iných právnych kanceláriách. Pri výbere urobil rozdiel, je to ozajstný profesionál, veľmi pripravený, kompetentný, jasný, transparentný, rýchly, flexibilný a odhodlaný; všetky tieto charakteristiky sa s ním prirodzene spájajú už mnoho rokov. Pán Falath o sebe hovorí, že hľadá riešenia, kým nebudú ekonomické alebo iné záujmy klienta v bezpečí, a ja môžem potvrdiť, že je to presne tak.“

zakladateľ a výkonný riaditeľ softvérovej spoločnosti

„S Janom máme dlhoročne iba samé pozitívne skúsenosti. Naše požiadavky rieši vždy angažovane a s vysokou mierou odbornosti vďaka svojim špecializáciám. Na základe našej doterajšej spolupráce by som ho bez výhrad odporučil aj iným.“

zakladateľ a finančný riaditeľ spoločnosti podnikajúcej v gastronómii

„Naša spolupráca je veľmi profesionálna po všetkých stránkach. Páči sa mi, že dbá na detaily a nájde správne riešenie aj v ťažších sporoch. Ďalšiu vec, čo veľmi oceňujem, je stopercentné dodržiavanie termínov a rýchle reagovanie na podnety. Výsledky doterajšej spolupráce skončili vždy pozitívne a k našej spokojnosti. Jana odporúčam hlavne kvôli prístupu ku klientovi, komunikácii a schopnosti víťaziť.“