Mgr. Ivan Sedletskyi

 

špecialista na imigračné právo

O mne

Od nepamäti som bol obklopený právnikmi, ktorí ma už dávno naučili, že advokát nachádza moc v neurčitosti zákona. Právo som sa naučil vnímať ako systém pozostávajúci z maličkostí, ktoré robíme každý deň, a to aj bez toho, aby sme si ich všimli.

Počas štúdia som musel prekonávať právne bariéry rôznych krajín. Vďaka tomu som sa začal zaujímať o migračné procesy, ktorými bolo potrebné prejsť s cieľom pokračovať vo vzdelávaní v medzinárodnom obchode, obchodnom a pracovnom práve v Poľsku a na Slovensku.

Hovorím plynule anglicky, ukrajinsky, rusky, slovensky a pasívne poľsky.

Prax a skúsenosti

V kancelárii som primárne zodpovedný za vybavovanie prípadov v rámci nášho projektu ARRIVALS zameraného na poskytovanie komplexných imigračných služieb na Slovensku. Mojou úlohou je zabezpečiť, aby celý imigračný proces prebiehal hladko a efektívne a aby sa naši klienti adaptovali na Slovensku čo najskôr po ich príchode. Ďalej som zodpovedný za udržiavanie a rozvoj vzťahov s klientmi pre Ukrajinu, Balkán, Rusko a Spoločenstvo nezávislých štátov (post-sovietske krajiny).

Pracujem tiež na projektoch zahŕňajúcich medzinárodné právo, najmä právo EÚ. Zameriavam sa na ochranné známky a ďalšie práva duševného vlastníctva. Vykonávam hĺbkové rešerše ich zapísateľnosti, po ktorých zastupujem klientov v príslušných konaniach. Okrem toho v sporoch o práva duševného vlastníctva dôkladne analyzujem judikatúru, aby som našiel rozhodujúce argumenty.

Pred nástupom do advokátskej kancelárie som pracoval na ukrajinskom veľvyslanectve v Poľsku, kde bolo mojou prácou vybavovať úradné záležitosti pre občanov žijúcich v zahraničí a podporovať konzulárne oddelenie. Mám skúsenosti aj z práce na notárskom úrade.

Vzdelanie

Magister v odbore medzinárodného práva a práva Európskej únie, Univerzita Komenského, Bratislava (2019 – 2021)

Magister v odbore právo, Právnická fakulta Národnej univerzity, Odesa, Ukrajina (2019 – 2021)

Bakalár v odbore medzinárodných vzťahov, Collegium Civitas, Varšava, Poľsko (2016 – 2019)

Bakalár v odbore právo, Fakulta pracovných a sociálnych vzťahov, Kyjev, Ukrajina (2015 – 2019)