Zameriavame sa na analýzu dedičskej (ne)spôsobilosti a porovnávame ju z pohľadu slovenského a českého práva, s poukazom na relatívne nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 16.06.2021 pod spisovou značkou 24 Cdo 106/2021.

Čítajte viac