MS SR si za cieľ stanovilo rekodifikáciu práva obchodných spoločností. Tie nezanedbateľným spôsobom ovplyvňujú verejný život; nový zákon sa tak dotkne nás všetkých. V tomto vydaní vám priblížime podstatu navrhovaných zmien a ich očakávané dôsledky.

Čítajte viac