Blog

Vrátiť sa na blog

Druhá časť tohto vydania Legal News zameraného na rekodifikáciu korporátneho práva vysvetľuje konkrétne navrhované zmeny a porovnáva ich s obdobnými inštitútmi v zahraničí.

Čítajte viac

MS SR si za cieľ stanovilo rekodifikáciu práva obchodných spoločností. Tie nezanedbateľným spôsobom ovplyvňujú verejný život; nový zákon sa tak dotkne nás všetkých. V tomto vydaní vám priblížime podstatu navrhovaných zmien a ich očakávané dôsledky.

Čítajte viac