Zaoberáme sa proporcionalitou medzi peňažným trestom a náhradným trestom odňatia slobody, jeho peňažnou kvantifikáciou, ako aj rozdielmi vo výmere trestu odňatia slobody ako hlavného a náhradného trestu na podklade aktuálneho rozhodnutia NS SR.

Čítajte viac