Blog

Oboznámime vás so zákonným základom sčítania obyvateľov, o zmenách v Zákonníku práce a inštitúte vydržania. Predstavíme vám nález Ústavného súdu ČR, ktorý sa zaoberal protiepidemickými opatreniami. Budeme hovoriť aj o doménach a možných zmenách väzby.

Čítajte viac

Druhá časť tohto vydania Legal News zameraného na rekodifikáciu korporátneho práva vysvetľuje konkrétne navrhované zmeny a porovnáva ich s obdobnými inštitútmi v zahraničí.

Čítajte viac

MS SR si za cieľ stanovilo rekodifikáciu práva obchodných spoločností. Tie nezanedbateľným spôsobom ovplyvňujú verejný život; nový zákon sa tak dotkne nás všetkých. V tomto vydaní vám priblížime podstatu navrhovaných zmien a ich očakávané dôsledky.

Čítajte viac

Dozviete sa o pripravovanom zákone zavádzajúcom tzv. kurzarbeit na Slovensku, o plánovanej reforme digitálnych služieb a digitálneho obchodu v Európskej únii, ako aj o zaujímavom rozhodnutí ESĽP, ktorý riešil otázku tzv. victim status.

Čítajte viac

Dočítate sa o zmenách vo verejnom obstarávaní, o reforme v justícii, o novom rozsudku Súdneho dvora EÚ týkajúcom sa oprávnenia prokuratúry vydať európsky vyšetrovací príkaz, ako aj o pomoci pre kultúrny a kreatívny priemysel v súvislosti s COVID-19.

Čítajte viac