Blog

Prinášame Vám pohľad na inštitút odporovacej žaloby pri „prepisovaní“ majetku, jej využitie v praxi, predstavíme si rozdielne názory súdov na pojem „vymáhateľná pohľadávka“ a vysvetlíme Vám, ako bol tento problém Najvyšším súdom SR vyriešený.

Čítajte viac

V tomto vydaní Vám prinášame nové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa spotrebiteľského práva, pozrieme sa na najnovší nález Ústavného súdu SR vo veci kolúzneho väzobného stíhania, ako aj na možnosť obce ukladať pokuty za parkovanie.

Čítajte viac

Oboznámime vás so zákonným základom sčítania obyvateľov, o zmenách v Zákonníku práce a inštitúte vydržania. Predstavíme vám nález Ústavného súdu ČR, ktorý sa zaoberal protiepidemickými opatreniami. Budeme hovoriť aj o doménach a možných zmenách väzby.

Čítajte viac

Druhá časť tohto vydania Legal News zameraného na rekodifikáciu korporátneho práva vysvetľuje konkrétne navrhované zmeny a porovnáva ich s obdobnými inštitútmi v zahraničí.

Čítajte viac

MS SR si za cieľ stanovilo rekodifikáciu práva obchodných spoločností. Tie nezanedbateľným spôsobom ovplyvňujú verejný život; nový zákon sa tak dotkne nás všetkých. V tomto vydaní vám priblížime podstatu navrhovaných zmien a ich očakávané dôsledky.

Čítajte viac

Dozviete sa o pripravovanom zákone zavádzajúcom tzv. kurzarbeit na Slovensku, o plánovanej reforme digitálnych služieb a digitálneho obchodu v Európskej únii, ako aj o zaujímavom rozhodnutí ESĽP, ktorý riešil otázku tzv. victim status.

Čítajte viac

Dočítate sa o zmenách vo verejnom obstarávaní, o reforme v justícii, o novom rozsudku Súdneho dvora EÚ týkajúcom sa oprávnenia prokuratúry vydať európsky vyšetrovací príkaz, ako aj o pomoci pre kultúrny a kreatívny priemysel v súvislosti s COVID-19.

Čítajte viac